Giờ PST - Các Tiết Mục

12:00 am - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

12:30 am - Khoảnh Khắc Của Tâm Tình với Lm Nguyễn Thế Toàn

1:00 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

1:25 am - Tiếng Nói Phúc Âm

1:50 am - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Ba)

2:10 am - Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường

2:40 am - Việt Nam Ngày Nay (Thứ Ba)

2:50 am - Đông Y SĨ Thượng Hải

3:15 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

3:40 am - Sống Đức Tin

4:40 am - Nhạc Tiền Chiến

5:00 am - Hội Cộng Đồng Người Việt OC

5:30 am - Thánh Kinh & Đời Sống với Ms Báu Đặng

5:45 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

6:10 am - Dâng Chúa Đời Con

6:40 am - Luật Pháp với Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết

7:10 am - Giáo Dục Tuổi Trẻ với Học Khu G.G. - GGUSD

8:10 am - Nhạc Và Đời Sống với Vy Lan

8:30 am - Nhạc Ngoại Quốc

9:00 am - 12 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Việt Nam - Tin Hoa Kỳ - Tin Tài Chánh -

Tin Địa Phương

Đố Nhạc - Văn Học Nghệ Thuật - Giáo Dục - Di Trú -

Tin Y Tế - Âm Nhạc

9:00 am - 12 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc Chọn Lọc)

12:00 pm - Sức Khỏe Hơn Vàng

12:30 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

12:55 pm - Học Khu Anaheim

1:55 pm - Tin Tức Y Khoa với Bolsa Medical Group

3:05 pm - Tìm Hiểu Luật Pháp với VP LS Đổ Phủ & Anh Tuấn

3:30 pm - Dược Khoa Ngày Nay

4:00 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

4:25 pm - Tài Chánh & Địa Ốc với Cali Escrow

4:45 pm - Khoảnh Khắc Của Tâm Tình với Lm Nguyễn Thế Toàn

5:05 pm - Việt Nam Ngày Nay (thứ năm)

5:15 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Tư)

5:45 pm - Nhạc Quê Hương

6:00 pm - 9 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Địa Phương - Tin Tức Y Khoa - Luật Pháp -

Du Lịch - Giáo Dục - Di Trú - Xả Hội - Đọc Truyện -

Luật Giao Thông - Chăm Sóc Cây Trái - Tôn Giáo

6:00 pm - 9 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc Chọn Lọc)

9:00 pm - Thánh Kinh & Đời Sống với Ms Báu Đặng

9:15 pm - Hải Ngoại Thi Ca với Miên Du Đà Lạt

9:45 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

10:10 pm - Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với Bs Hoàng Kim Huy

10:40 pm - Dâng Chúa Đời Con

11:10 pm - Tâm Tình Qua Nhạc với Nguyễn Bá Thành

11:40 pm - Nhạc Trữ Tình

CHƯƠNG TRÌNH
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-9 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 hay 585- 652-0611 để nghe qua phone
Học Khu Garden Grove Học Khu Garden Grove
Tôn Giáo Tôn Giáo