Giờ PST - Các Tiết Mục

12:00 am - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

12:30 am - Phật Quán Âm Thiền Tự

1:00 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

1:25 am - Tiếng Nói Phúc Âm

1:50 am - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Ba)

2:10 am - Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường

2:40 am - Việt Nam Ngày Nay (Thứ Ba)

2:50 am - Đông Y SĨ Thượng Hải

3:15 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

3:40 am - Sống Đức Tin

4:40 am - Nhạc Tiền Chiến

5:00 am - Hội Cộng Đồng Người Việt OC

5:30 am - Tài Chánh & Địa Ốc với Cali Escrow

5:50 am - Dâng Chúa Đời Con

6:20 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

6:45 am - Luật Pháp với Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết

7:15 am - Giáo Dục Tuổi Trẻ với Học Khu Garden Grove

8:15 am - Nhạc Và Đời Sống với Vy Lan

8:35 am - Nhạc Ngoại Quốc

9:00 am - 12 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Việt Nam - Tin Hoa Kỳ - Tin Tài Chánh -

Tin Địa Phương

Đố Nhạc - Văn Học Nghệ Thuật - Giáo Dục - Di Trú -

Tin Y Tế - Âm Nhạc

9:00 am - 12 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

12:00 pm - Sức Khỏe Hơn Vàng

12:30 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

12:55 pm - Tâm Tình Qua Thơ Nhạc với Nguyễn Bá Thành

1:25 pm - Tin Tức Y Khoa với Bolsa Medical Group

2:40 pm - Tìm Hiểu Luật Pháp với VP LS Đổ Phủ & Anh Tuấn

3:05 pm - Học Khu Anaheim

4:05 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

4:30 pm - Thánh Kinh & Đời Sống Tue với Ms Báu Đặng

4:45 pm - Nhạc Và Đời Sống với Vy Lan

5:05 pm - Việt Nam Ngày Nay (thứ năm)

5:15 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Tư)

5:45 pm - Nhạc Quê Hương

6:00 pm - 10 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Địa Phương - Tin Tức Y Khoa - Luật Pháp -

Du Lịch - Giáo Dục - Di Trú - Xả Hội - Đọc Truyện -

Luật Giao Thông - Chăm Sóc Cây Trái - Tôn Giáo

6:00 pm - 10 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

10:00 pm - Thánh Kinh & Đời Sống Fri với Ms Báu Đặng

10:15 pm - Hải Ngoại Thi Ca với Niên Du Đà Lạt

10:45 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

11:10 pm - Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh với BS Hoàng Kim Huy

11:40 pm - Nhạc Trữ Tình

CHƯƠNG TRÌNH
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-10 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 để nghe qua phone