Giờ PST - Các Tiết Mục

12:00 am - Sống Vui Du Lịch với Voyages Saigon

12:30 am - Phật Quán Âm Thiền Tự

1:00 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

1:20 am - Tiếng Nói Phúc Âm

1:45 am - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Ba)

2:05 am - Radio Khai Tâm

2:35 am - Việt Nam Ngày Nay (Thứ Ba)

2:45 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

3:05 am - Sống Đức Tin

4:05 am - Dâng Chúa Đời Con

4:30 am - Nhạc Tiền Chiến

5:00 am - Hội Cộng Đồng Người Việt OC

5:30 am - Tài Chánh & Địa Ốc với Cali Escrow

6:50 am - Thánh Kinh & Đời Sống với Ms Báu

6:05 am - Đọc Truyện với Thanh Phương

6:25 am - Giáo Dục Tuổi Trẻ với Học Khu Garden Grove

7:25 am - Luật Pháp với Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết

7:50 am - Đôi Mắt Sáng - Eye Care Optometry

8:10 am - Nhạc Và Đời Sống với Vy Lan

8:35 am - Nhạc Ngoại Quốc

9:00 am - 12 pm (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Việt Nam - Tin Hoa Kỳ - Tin Tài Chánh -

                  Tin Địa Phương

                  Đố Nhạc - Văn Học Nghệ Thuật - Giáo Dục - Di Trú -

                  Tin Y Tế - Âm Nhạc

9:00 am - 12 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

12:00 pm - Sức Khỏe Hơn Vàng với Bác Sĩ Ngô Bá Định

12:25 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

12:45 pm - Tâm Tình Qua Thơ Nhạc với Nguyễn Bá Thành

1:10 pm - Dâng Chúa Đời Con

1:35 pm - Tin Tức Y Khoa với Bolsa Medical Group

2:50 pm - Tìm Hiểu Luật Pháp với VP LS Đổ Phủ & Anh Tuấn

3:15 pm - Đôi Mắt & Học Đường - Eye Care Optometry

3:40 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

4:00 am - Thánh Kinh & Đời Sống với Ms Báu

4:15 pm - An Sinh Xã Hội với Tina Nguyễn

4:35 pm - Việt Nam Ngày Nay (thứ năm)

4:45 pm - Tiếng Nói Phúc Âm

5:10 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Tư)

5:35 pm - Nhạc Quê Hương

6:00 pm - 10 pm  (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Live show: Tin Địa Phương - Tin Tức Y Khoa - Luật Pháp -

                  Du Lịch - Giáo Dục - Di Trú - Xả Hội - Đọc Truyện -

                  Luật Giao Thông - Chăm Sóc Cây Trái - Tôn Giáo

6:00 pm - 10 pm (Thứ Bảy & Chủ Nhật - Nhạc)

10:00 pm - Diễn Đàn Di Trú với Nam Lộc (Thứ Ba)

10:20 pm - Tâm Tình Qua Thơ Nhạc với Nguyễn Bá Thành

10:50 pm - Đọc Truyện với Thanh Phương

11:10 pm - Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh

11:35 pm - Nhạc Trữ Tình

CHƯƠNG TRÌNH
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-10 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 để nghe qua phone