rbslogo

To listen, click on red letters Radio Bolsa Viet USA or install Radio Bolsa app. on iPhone and Android, or install tunein radio app. on all smart phones, or call 702-489-0209.

RADIO BOLSA la mot c quan truyen thong c thanh lap vao ngay 3 thang 2 nam 1997 do mot so anh ch em ky gia, thong tn vien, xng ngon vien hp tac thc hien nham muc ch pho bien nhng tin tc au tranh cho dan chu t do, nhan quyen tai que nha cung ap ng nhu cau thong tin cua cong ong ngi Viet tai hai ngoai ac biet ti hai mien Nam Bac California cung nh cac ni tren the gii qua mang li toan cau radiobolsa.com.

10 nam qua vi nhng bc gian nan, thang tram, chng trnh phat thanh cua Radio Bolsa a co gang tao c niem tin yeu trong cong ong vi nhng cam tnh , qu men t qu thnh gia khap ni mot phan nh vao chu trng khong thien v, phe canh qua cac phan tin tc trung thc va cap nhat, khong khoa trng hoac chu trng anh pha boi nho ca nhan hay to chc nao. Muc tieu cua Radio Bolsa la mong muon tao c s oan ket , gan bo trong cong ong qua nhng chng trnh phuc li, t thien ma Radio Bolsa a lam trong thi gian qua.

TIN TC : iem trong yeu cua chng trnh phat thanh Radio Bolsa la phan tin tc vi thanh phan xng ngon vien Viet Dzung, Minh Phng, Khuc Minh cung vi cac thong tn vien khap ni tren the gii nh Nguyen nh Khanh t Uc Chau. Tai Hoa Ky con co Nguyen Van Khanh t Hoa Thnh on, Huynh Lng Thien t mien Bac California va rat nhieu cong tac vien khac t khap cac tieu bang .

BNH LUAN : Phan bnh luan sac ben va khong kem d dom cua bnh luan gia Sn ien Nguyen Viet Khanh, Cau Chuyen Thi S, Nhng Van e Cua Chung Ta vi ky gia Khuc Minh, Vong Chan Tri T Nan vi cac phong vien t cac ni tren the gii

GIAI TR : Nhng tiet muc van nghe, giai tr hap dan c soan thao rat cong phu , thiet thc a c thnh gia rat yeu thch nh Nhac Mi Ngi Mi, Nhac Chu e vi Uyen Diem, Cau Chuyen Van Hoc Nghe Thuat vi Bch Huyen, Tam Tnh Vi Nhau vi Mai Phng va Bch Huyen, Tam Tnh Qua Th Nhac Theo Yeu Cau vi Nguyen Ba Thanh va Uyen Thy, Giai Tr Cuoi Tuan vi Minh Phng, Ngan Dam Sn Khe vi Mai Trang, oc Truyen vi Thanh Phng, Khoa Hoc Ky Thuat vi Khuc Minh, Uyen Thi, Hoang Truc, Tin Vui Cuoi Tuan .

Ve mat van nghe, Radio Bolsa luon co gang tien phong trong viec quang ba va pho bien nhng tac pham mi cua cac anh ch em van nghe s, qua nhng buoi phong van gii thieu tac pham, ca khuc mi cung nhng sinh hoat van nghe trnh dien khac.

XA HOI : Nhng chng trnh xa hoi cung c chu y rat nhieu nh chng trnh Tuoi Tre Va i Song vi Giao s Pham Th Hue, Giai Khuyen Hoc vi Kim Ngan . . . Ngoai ra con co nhng chng trnh phuc li, kien thc hang ngay cho cong ong nh: Tm Hieu Luat phap vi Luat s o Hieu Liem, Dien an Di Tru Va Xa Hoi vi Nam Loc, Phuc Li Xa Hoi vi Le Xuan Trng, Angie Ho Quang , Nhng Kien Thc Tong Quat va i Song vi Luat s Nguyen ao va Kimberly .

TON GIAO : Ton giao vi Chng Trnh Phat Thanh Ra Khi do c Cha Mai Thanh Lng cung mot so Linh Muc va Giao Dan phu trach, chng trnh phat thanh Phat Giao Hoa Hao, chng trnh Tieng T Bi do Hoa thng Thch Chn Thanh thc hien, chng trnh Thien Ca cua Thien Vien Sung Nghiem, Tieng Noi Dieu Phap vi Thng Toa Thch Vien Ly . Cung ve mat ton giao, cac xng ngon vien cua Radio Bolsa luon co mat trong nhng sinh hoat cua cac thanh ng Cong Giao, Tin Lanh, cac sinh hoat Phat s cua giao hoi Phat giao, Cao ai, Hoa Hao.

T THIEN : Vi chu trng ong gop vao nhng sinh hoat xa hoi va t thien, gia nh Radio Bolsa a lien tuc gop mat trong nhng buoi van nghe gay quy t thien cua cong ong. Viet Dzung va Minh Phng la ngi a khi xng chng trnh Niem M c Mua Giang Sinh ti nay van c cac to chc khac tiep noi qua viec phat qua hang nam cho hang ngan tre em trong dp le Giang Sinh. Hai ngi cung a gop mat lien tuc trong suot 10 nam qua cho chng trnh gay quy cho ngi cui tai Viet Nam cua Hoi Ban Ngi Cui. Ben canh o, Radio Bolsa cung luon sat canh vi nhng c quan truyen thong ban e thc hien nhng chng trnh van ong bau c, to chc giup Thng Phe Binh quan lc Viet Nam Cong Hoa nh ai nhac hoi Cam n Anh a thu hut hang chuc ngan ngi tham d.

HOAT ONG AU TRANH : Cac sinh hoat au tranh cho dan chu t do va nhan quyen tai Viet Nam cung c cac anh em thc hien thng xuyen qua nhng buoi phong van vi nhng nha tranh au cho dan chu trong nc, tham d cung nh van ong cho cac to chc nh Mang Li nhan quyen, Uy Ban Tranh au Tranh oi Quyen Lam Ngi Viet Nam .

THNG MAI : e muc chnh a giup cho Radio Bolsa con co c hoi phuc vu ong hng trong 1 thap nien qua qua cac dch vu thng mai. Rat nhieu dch vu, c s thng mai Viet Nam va ngoai quoc a c pho bien thang tien thng vu cua mnh, ong gop cho s phon thnh cua cong ong hien nay.

Sau hn 12 nam lien tuc hoc hoi va phuc vu , Radio Bolsa hanh dien tr thanh 1 phan t a tao c s tin tng, thng yeu va ho tr cua cong ong ngi Viet tai hai mien Nam Bac California cung nh tai cac ni khac. Chng trnh Radio Bolsa c phat thanh t th hai en th sau hang tuan. Tai Orange County va Los Angeles tren lan song 106.3 FM t 9 gi sang en 12 gi tra va t 6 gi chieu en 10 gi em tren lan song 1480 AM. Tai San Jose va Oakland 1430 AM t 9 gi sang en 12 gi tra. Radio Bolsa cung ang chuan b cho mot chng trnh phat thanh 24/24, 7 ngay mot tuan tren HD radio c d kien se hoat ong trong nam 2010.

Vi nhng tam nguyen, hoai bao t nhng ngay au tien khi thanh lap ai, chung toi mong c c tiep tuc phuc vu qu thnh gia qua nhng chng trnh ang thc hien va trong nhng ngay ti qua phng tien truyen thong vi mong c nh 1 vien gach nho be ong gop, xay dng cho tnh oan ket cua cong ong, va het tam tranh au cho s t do, dan chu va nhan quyen tren que hng Viet Nam than yeu.

 

social
nttudo

National Visa Center

tnlogo saigontimes
toyotahb