RADIO BOLSA
Địa chỉ: 15751 Brookhurst Street, Suite 133 Westminster, CA 92683 Điện thọai: Orange County: 714-418-2120 Các nơi khác: 1-866-502-2510 Fax: 714-418-2129 Quảng Cáo, Diễn Đàn Di Trú & Xã Hội hoặc mọi thắc mắc khác xin gửi email về: lienlac.radiobolsa@gmail.com
LIÊN LẠC
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-9 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 hay 585- 652-0611 để nghe qua phone
Học Khu Garden Grove Học Khu Garden Grove
Tôn Giáo Tôn Giáo